Võlgade likvideerimine

Võlgnevuste sissenõudmine

FB Collection põhitegevuseks on võlgade sissenõudmine. Aitame võla sisse nõuda kiiresti ja efektiivselt kasutades sotsiaalvõrgustikke, trüki- ja muud online meediat.

Teenuste etapid on tasulised. Võlausaldajale on meie poole pöördumine ja juhtumite analüüs tasuta.

Täpne tegevuskava lepitakse kokku iga kliendiga eraldi. Menetluse üldised etapid on järgmised:

1. võtame ühendust võlgnikuga ning edastastame meeldetuletuse võlgnevuse kohta e-posti ja tähitud kirjaga.
2. koostame teavituskava konkreetse võlgniku kohta lähtudes tema isikust ja eelistustest.
3. avalikustame hoiatusinfo võla kohta sotsiaalmeedias vastavalt teavituskavale.

Hinnanguliselt jõuab teavitus ca 700 000 inimeseni Eestis. Vajadusel tegeleme ka võlgnikega välisriikides, menetluse pikkus sellest ei sõltu.

Kui soovite võla kiiret ja efektsiivset tasumist võlgniku poolt, võtke meiega ühendust ja leiame teie jaoks parima lahenduse.