Konsultatsioon

Konsultatsioonid

Pakume juriidilist konsultatsiooni seoses lepingute sõlmimise ja täitmisega. Kuna iga leping on spetsiifiline ja tingimused erinevad, tegeleme iga kliendiga personaalselt ja koostame ühiselt just teile sobiva lepinguprojekti.

Lepingu koostamise etapis peame muuhulgas silmas lepingu täitmise korrektset ja kindlat tagamist. Näiteks laenu andmise puhul aitame koostada laenulepingu selliselt, et võimalikult kindlalt oleks tagatud laenu tagasimaksmine. Samuti anname soovitusi lepingu koostamiseks olenevalt sellest, kas laenu andjaks on eraisik või ettevõte.

Kasutades meie alaliselt tegutsevat vahekohtu instantsi, saate lühendada kordades kohtumenetluse tähtaegu ja kulusid, mida reeglina tuleb maksta riigilõivudena, menetluskuludena, kohtutäituri- ja postitasudena.

Abistame ka juba sõlmitud lepingute ülevaatamisel ja vajadusel teeme ettepanekuid lepingu muutmiseks selleks, et tagada teie õiguste efektiivseim kaitse.

Kui soovite abi lepingute sõlmimisel võtke meiega ühendust ja leiame teie jaoks parima lahenduse.