Toomas Pikk

HOIATUS

Teatame, et Toomas Pikk, kes esindab ettevõtet A-Build OÜ, on kasutanud teenuseid, millest tulenevaid kohustusi ta ei täida.

Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole Toomas Pikk võlga tasunud.

Sellega seoses on võlausaldaja loovutanud oma nõude ja viivisenõude FB Collection OÜ-le (inkassoettevõte sotsiaalmeedias).

Saadetud võlateatele ei ole Toomas Pikk reageerinud.

Järgnevalt oleme sunnitud võla sissenõudmiseks avalikustama hoiatusi Toomas Pikk’a kohta sotsiaalvõrgustikus ja hoiatama tema tutvusringkonda ning avalikkust temaga seotud maksehäiretest ja ebausaldusväärsusest.

Tulenevalt ülaltoodust palume, et võtaksite omalt poolt ühendust Toomas Pikk-ga, et suunata teda probleemide lahendamisele.
Täname Teid mõistva suhtumise eest