Ettevõttest

FB Collection OÜ on 2013. aastal loodud ettevõte, mis aitab võlausaldajatel võlgnevusi sisse nõuda kasutades selleks sotsiaalvõrgustikke ning -meediat.

Erineme teistest inkassoteenust pakkuvatest ettevõtetest uudse ja efektiivse lähenemise poolest – kasutame võlgnevuste sissenõudmiseks tänapäevaseid vahendeid ehk sotsiaalmeediat.

Sotsiaalvõrgustikud moodustavad üha tähtsama osa meie igapäevaelust, mõjutades meie kuvandit ühiskonnas ja suhteid kaaslastega. Negatiivset kajastust interneti avarustes ei ole võimalik visata prügikasti nagu lihtsat meeldetuletust võla tasumise kohta. See märk jääb võlgnikuga pikaks ajaks ning toimib seetõttu innovatiivse ühiskondliku häbipostina.

FB Collection aitab sisse nõuda igat liiki võlgnevusi – isegi juhul, kui need ei ole täidetavad rahaliselt, vaid seisnevad asjade üleandmises. Nt abistame juhul, kui üürnik keeldub teile tagastavamst korterivõtit.

Läheneme igale kliendile personaalselt, leidmaks õiged kanalid kiire lahenduse saavutamiseks. Kasutame spetsiaalset tegevuskava, mis paneb võlgnikud kiiresti tegutsema.

Kui soovite võla kiiret ja efektsiivset tasumist võlgniku poolt, võtke meiega ühendust ja leiame teie jaoks parima lahenduse.