Solution

FB Collection aitab sisse nõuda igat liiki võlgnevusi – isegi juhul, kui need ei ole täidetavad rahaliselt, vaid seisnevad asjade üleandmises. Nt abistame juhul, kui üürnik keeldub teile tagastavamst korterivõtit.
Läheneme igale kliendile personaalselt, leidmaks õiged kanalid kiire lahenduse saavutamiseks. Kasutame spetsiaalset tegevuskava, mis paneb võlgnikud kiiresti tegutsema.

If you wish your debtor paid the debt quickly and effectively, please contact us and we will find the best solution for you.